Faq

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

The FAQ is under construction and will be updated continuously

The following is Danish.

Man kan enten inkludere traumepatienter præhospitalt eller i TraumeCentret på Rigshospitalet i TRAUMOX2.

AKUTLÆGEBILERNE PRÆHOSPITALT 

Guide til inklusion:

 1. Indhent mundtligt stedfortrædende samtykke fra AMK lægen mhp. inklusion

 2. Vælg randomiseringskuvert fra medicinmappen afhængig af intubationsforhold ved inklusion (hvid: ikke-intuberet eller sort 

 3. Notér tidspunkt for kuvertåbning, initial SpO2 og initial oxygen flow/initial FiO2 på bagsiden af papiret fra randomiseringskuverten (dataarket)

 4. Overlevér information om TRAUMOX2 allokering til traumeholdet i TraumeCentret

 5. Scan QR koden/benyt linket fra papiret i randomiseringskuverten mhp. elektronisk REDCap patientinklusion (husk at STUDY ID der skal tastes i REDCap står i den grønne/blå boks med randomiseringen på papiret fra kuverten)

  Det kan gøres i bilen på vej til TraumeCentret hvis muligt; alternativt efter pt. er afleveret til traumeholdet på RH (se evt. REDCap træningsmodulet på link: REDCap; modulet er identisk med siden, der kommer frem via QR koden/linket fra randomiseringskuverten, og man opfordres til at klikke rundt og tilføje fiktive patienter via linket for øvelsens skyld)

 6. Aflevér papiret fra randomiseringskuverten til traumelederen/traumesekretæren

AKUTLÆGEHELIKOPTERNE PRÆHOSPITALT

Ved patienter der hentes i Region Sjælland eller Region Hovedstaden og flyves til Rigshospitalet, skal der indhentes mundtligt stedfortrædende samtykke fra AMK-lægen i Region Hovedstaden. Resten er som ovenstående.

RIGSHOSPITALETS TRAUMECENTER

Hvis patienten er inkluderet præhospitalt:

Traumeleder (5-8000) modtager information om TRAUMOX2 allokering fra akutlægen. Yderligere giver akutlægen papiret fra randomiseringskuverten (randomisering og dataark) til traumelederen/traumesekretæren. Det er akutlægens ansvar at tilføje patienten til REDCap.

Hvis patienten ikke er inkluderet præhospitalt:

 1. Indhent mundtligt stedfortrædende samtykke fra orotopædkirurgisk bagvagt (5-8001) eller ITA bagvagt (5-1041) mhp. inklusion

 2. Vælg randomiseringskuvert, der ligger ved traumesekretær i TC, afhængig af intubationsforhold ved inklusion (hvid: ikke-intuberet eller sort: intuberet; hvis intubation påtænkes ASAP, vælg sort)

 3. Følg restriktiv eller liberal allokering

 4. Notér tidspunkt for kuvertåbning, initial SpO2 og initial oxygen flow/initial FiO2 på bagsiden af papiret fra randomiseringskuverten (dataarket)

 5. Scan QR koden/benyt linket fra papiret i randomiseringskuverten mhp. elektronisk REDCap patientinklusion (husk at STUDY ID der skal tastes i REDCap står i den grønne/blå boks med randomiseringen på papiret fra kuverten)

  Se evt. REDCap træningsmodulet på link: REDCap; modulet er identisk med siden, der kommer frem via QR koden/linket fra randomiseringskuverten, og man opfordres til at klikke rundt og tilføje fiktive patienter på linket for øvelsens skyld

 6. Overlevér information om TRAUMOX2 allokering til modtagende afsnit (operationsgang, intensiv eller sengeafdeling) og understreg vigtigheden af dataarket

The following will be in Danish.

Der vil komme en beskrivelse af, hvordan inklusionen i TRAUMOX2 vil foregå, når der inkluderes præhospitalt/in-hospitalt på Odense Universitetshospital.

The following will be in Danish.

Der vil komme en beskrivelse af, hvordan inklusionen i TRAUMOX2 vil foregå, når der inkluderes præhospitalt/in-hospitalt på Aarhus Universitetshospital.

Manual ventilation with a self-inflating bag where the following is applicable:

If SpO2 > 94%: Use only atmospheric air

If SpO2 < 94%: Add the lowest oxygen flow to the bag to ensure saturation = 94%

Use 15 L/min of oxygen flow to a self-inflating bag and use this for manual ventilation